فروشگاه

10% کارت گرافیک XFX AMD Radeon RX ۵۷۰۰ XT Triple Dissipation

کارت گرافیک XFX AMD Radeon RX ۵۷۰۰ XT Triple Dissipation

39,000,000 تومان

35,300,000 تومان

1% کارت گرافیک Palit GeForce RTX ۳۰۸۰ GameRock

کارت گرافیک Palit GeForce RTX ۳۰۸۰ GameRock

70,000,000 تومان

69,900,000 تومان

14% کابل MICRO دلفین مدل ۰۰۱P طول ۱ متر

کابل MICRO دلفین مدل ۰۰۱P طول ۱ متر

75,000 تومان

65,000 تومان

13% کابل ios دلفین مدل ۰۰۱P طول ۱ متر

کابل ios دلفین مدل ۰۰۱P طول ۱ متر

78,000 تومان

68,000 تومان